Krožno organsko gospodarjenje

Podpiranje sprememb vedenja v šolah v zvezi s hrano in organskimi odpadki.

Organski odpadki so pomemben vzrok za okoljske probleme, kot so odlaganje, onesnaževanje in podnebne spremembe.Naš motiv za izvedbo tega projekta je stalna proizvodnja tako velike količine odpadkov, ki prispevajo k podnebnim spremembam. Menimo, da lahko to vprašanje rešimo tako, da državljani z izobraževanjem spremenijo svoje vedenje doma, v šoli in v vsakdanjem življenju.

Delovni sklopi

DS1: vodenje projekta

Delovni paket vodenje projekta Circular Organic Management (Krožno organsko upravljanje) si prizadeva za najboljšo sodelovanje med partnerji in spremlja metode za doseganje najvišje kakovosti in uspešnosti. Za spremljanje napredka, kakovosti in dosežkov bosta uporabljeni dve glavni orodji: Priročnik za upravljanje in Načrt zagotavljanja kakovosti in ocenjevanja. Priročnik za upravljanje zagotavlja smernice za upravljanje administracije, tehnično in finančno upravljanje, medtem ko Načrt zagotavljanja kakovosti in ocenjevanja vključuje ključna dejanja, orodja in metodologijo za visokokakovostne izdelke. Spremljevalne dejavnosti vključujejo poročila o napredku partnerjev, poročila o širjenju aktivnosti, pogosto komunikacijo, ocenjevanje delovnih paketov in aktivnosti projekta ter razvoj vmesnih in končnih poročil o zagotavljanju kakovosti in ocenjevanju. Ta orodja zagotavljajo sladnost z zahtevami in programa in zagotavljajo uspešnost projekta.

DS2: Raziskave in izdelava izobraževalnega gradiva

Cilj delovnega paketa je pripraviti izobraževalno gradivo, ki bo temeljilo na raziskavah vedenja o organskih odpadkih in okoljskem izobraževanju v vsaki državi. Projektni partnerji bodo izvedli poglobljene intervjuje in vprašalnike, da bi ugotovili potrebe in se seznanili z razvojem izobraževalnih paketov. Paketi bodo na voljo v šestih jezikih v digitalni obliki in bodo vsebovali najnovejše informacije , ideje za aktivnosti in metodološka navodila. Za uporabo paketov in usposabljanje drugih bo usposobljenih 48 učiteljev-trenerjev. Srednješolski učitelji bodo usposobljeni za učinkovito uporabo in posredovanje gradiv.

DS3: Igralno digitalno okolje

Cilj delovnega paketa 3 je ustvariti interaktivno spletno platformo za projekt, ki bo zagotavljala brezplačno gradivo, izobraževalno gradivo, orodja, raziskovalna poročila in priporočila za politične dokumente v šestih jezikih. Platforma bo služila tudi kot komunikacijski vmesnik za izobraževalce, študente, projektne skupine in javnost za izmenjavo idej in posredovanje povratnih informacij. Igro z naslovom "Organski odpadki in krožnost v moji skupnosti" bodo srednješolci in mladi uporabljali pri dejavnostih zbiranja podatkov v realnem času, kot so merjenje gospodinjskih odpadkov in kartiranje proizvajalcev odpadkov.

DS4: Zbirka izobraževalnih okolij in dokument s priporočili za politiko

Delovni paket je namenjen doseganju ciljev na področju ravnanja z organskimi odpadki in okoljskega izobraževanja v EU. Vključuje nabor virov za izobraževalce, akademike, civilne organizatorje, lokalne organe in javnost v šestih jezikih, ki so brezplačno na voljo na platformi. Poleg tega bo v dokumentu s priporočili za politike opisana raziskava, izvedena v šestih državah EU, in ponujena priporočila za spremembe na področju ravnanja z odpadki, komunikacije z državljani in sprememb na področju izobraževanja. Priporočila bodo pomembna za širšo EU in bodo poslana ustreznim akterjem in mrežam po vsej EU.

DS5: Kampanje za ozaveščanje

Cilj delovnega paketa za razširjanje informacij je zagotoviti enak dostop do informacij in odpraviti neenakost informacij, ki jo povzročajo življenjski pogoji in težave z internetno povezavo. Sveženj vključuje spletne in offline dejavnosti, predstavitev informacij v različnih oblikah ter spodbujanje vključevanja in dostopnosti. Po zaključku paketa bodo predstavitve, delavnice in prostori za mreženje spodbujali dejavnosti ravnanja z organskimi odpadki. Rezultati bodo objavljeni na evropski in mednarodni ravni ter bodo spodbujali miselnost "ukrepaj lokalno, misli globalno" in navdihovali več okoljskih pobud.

Partnerstvo

Kontaktirajte nas še danes!

Tukaj smo! Pogovorimo se!

Kontaktirajte nas!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ime

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086157

Copyright © 2023 COM. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive